Zákaznický vývoj aplikácií

Zákaznícky vývoj aplikácií

Napriek tomu, že súčasné podnikové informačné systémy sú komplexné a vysoko flexibilné pre potreby rôznych zákazníkov, je často potrebné doplniť ich funkčnosť v súlade so špecifickými požiadavkami zákazníka. V takýchto prípadoch vieme poskytnúť služby našich špičkových vývojárov, ktorí dokážu požiadavky analyzovať a pomocou štandardných vývojových nástrojov ich aj zrealizovať.

Naše vývojové aktivity sú zamerané najmä na:

  • rozšírenie štandardnej funkčnosti systému SAP a ich úpravu podľa vašich požiadaviek
  • vývoj nových zákazníckych aplikácií v prostredí SAP a ich úzka integrácia so štandardnou funkčnosťou (napríklad systém pre evidenciu a inventarizáciu majetku FAIN)
  • vývoj všetkých druhov rozhraní pre aplikácie tretích strán na integráciu so systémom SAP s využitím štandardných SAP technológií pre prenos údajov (RFC, BAPI, ALE, XML...)
  • vývoj špeciálnych aplikácií pre automatizovaný zber údajov z technologických zariadení (elektronické váhy, technologické linky, riadiace systémy, počítadlá...).

Naše hlavné zásady pri tvorbe aplikácií na mieru sú:

  • v maximálnej miere využiť už existujúce riešenia a systémy
  • vytvárať otvorené, nastaviteľné riešenia pre možnosť jednoduchého zapracovania možných budúcich zmien
  • v maximálnej miere využívanie štandardov
Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia