Podpora

Solution architecture

Pre každý systém alebo aplikáciu poskytujeme servis a podporu

Ako to myslíme?

Pokiaľ u vás nasadíme akýkoľvek systém, sme pripravení sa oň aj príkladne starať.

Túto myšlienku vyjadrujú tieto 3 oblasti:

  • Podpora softvérového produktu - podpora v rámci podmienok údržby softvérového produktu (software maintenance); nové verzie, nová funkcionalita, oprava chýb, atď.
  • Prevádzková podpora - podpora pri prevádzke systému poskytovaná zo strany ORIWIN zákazníkovi formou Support Cases – fyzická kontrola, servis systému priamo u vás
  • Rozvoj systému – rozvoj funkcionality systému mimo štandardného systému na základe požiadaviek zákazníka a obojstranného odsúhlasenia úprav – pri určitom objeme objemu prác pri stanovenom reakčnom čase (čas, za aký zasiahneme) pracujeme za dohodnutý paušál
Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia