Mobilné riešenia pre prostredie SAP

Mobilné riešenia pre prostredie SAP

Návrh, tvorba, a podpora sofistikovaných mobilných biznis aplikácií

Mobilné technológie a ich bežné používanie predstavujú jeden z najprevratnejších okamihov od dôb rozšírenia internetu. Väčšina z nás už denne používa mobilný telefón, notebook alebo tablet, pre každodennú prácu. Nástup mobilných zariadení do podnikových procesov umožňuje organizáciám prehodnotiť zabehnuté stereotypy a poskytuje možnosti pre zefektívnenie a zrýchlenie hlavne rozhodovacích procesov. Je preto prirodzené, že mobilné technológie sa stali aj štandardnou súčasťou riešení SAP.

Prínosy mobilných technológií SAP

 • nárast produktivity a efektivity mobilných používateľov, možnosť práce kedykoľvek a kdekoľvek
 • nárast kvality dát v backend systémoch
 • rýchlejšie rozhodovanie vďaka prístupu k aktuálnym údajom
 • podpora širokej škály mobilných zariadení
 • nasadenie mobilných aplikácií bez nutnosti úprav existujúcich backend systémov
 • podpora všetkých bežne používaných štandardov komunikácie (WiFi, Bluetooth, 3G a EDGE)
 • podpora všetkých bežne dostupných bezpečnostných štandardov
 • centralizovaná správa a zabezpečenie všetkých mobilných zariadení v podniku

Ak vhodne spojíme mobilné technológie s procesmi, vzniknú úplne nové nástroje a prostriedky, ktoré pokryjú aj agendy, kde doposiaľ dominovala len papierová evidencia. Spojením mobilných zariadení a ďalších technológií, ako je čiarový kód, QR kód, NFC tag alebo RFID tag, je možné mnohé procesy aj automatizovať.

Pre oblasť automatizácie činností v organizáciách poskytujeme riešenia pre:

 • automatizáciu správy, evidencie a inventarizácie majetku – systém FAIN, vlastný produkt spoločnosti ORIWIN, ktorý rozširuje funkcionalitu modulov FI-AA a RE-FX sys-tému SAP
 • automatizáciu evidencie skladových zásob – riešenie "Mobilné sklady a expedícia" otvára mobilný prístup k väčšine skladových operácií systému SAP (príjem, preskladnenie, inventúra, výdaj, expedícia ...). Systém vie pracovať so skladovými, ako aj manipulačnými jednotkami. Riešenie je postavené na technológii SAP ITSmobile, respektíve Sybase Unwired Platform.
 • pre najbežnejšie podnikové funkcie - SAP Fiori - 25 aplikácií
Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia