Bezpečnosť a inštalácia SAP systémov

Bezpečnosť a inštalácia SAP systémov

ORIWIN dodáva široké spektrum služieb spojené s návrhom a realizáciou technického prostredia informačných systémov SAP. Naše služby obsahujú návrh celkovej technickej architektúry, návrh bezpečnosti a pravidiel prevádzky. Ďalším krokom je samotná inštalácia prostredia informačných systémov na platformách najväčších technologických partnerov spoločnosti SAP, akými sú HP, IBM, Oracle, SYBASE či Microsoft.

Ponúkame taktiež služby správy SAP systémov v produkčnej prevádzke a podporu zákazníkom pri vzdelávaní technického personálu. V tejto fáze kladieme mimoriadny dôraz na úzku spoluprácu s technickým tímom zákazníka tak, aby bol zabezpečený maximálny prenos vedomostí do podnikového prostredia.

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia