Architektúra riešení

Architektúra riešení

Modelovanie podnikových procesov

Ako to myslíme?

V prípade, že vytvárate niečo nové, napr. novú prevádzku, novú výrobu, novú organizačnú štruktúru, novú agendu..., navrhneme vám počítačové aplikácie, systémy a technické prostriedky, ktoré vám poskytnú požadované informácie.

Návrh nových počítačových aplikácií a systémov pre podporu podnikových procesov

Ako to myslíme?

V prípade, že potrebujete dostať nové informácie z vášho počítačového systému, vytvoríme vám z vášho starého systému pomocou našich aplikácií prostredie, ktoré vám želané informácie skutočne poskytne.

Realizácia a podpora pri prevádzke navrhnutého riešenia

Ako to myslíme?

Okrem analýzy, modelovania a programovania aplikácií vám daný počítačový systém zabezpečíme aj po technickej a realizačnej stránke. Spoločnosť ORIWIN dané procesy nielen navrhne, ale aj zrealizuje a zavedie do praxe. K tomu vám vieme, samozrejme, zabezpečiť aj podporu a servis počas celej životnosti systému.

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia