30. 01. 2018

ROZŠÍRENIE FUNKCIONALITY FAIN V ZÁPADOSLOVENSKEJ ENERGETIKE, A.S.

Náš zákazník, spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., úspešne implementoval najnovšiu verziu riešenia FAIN, určeného pre evidenciu a inventarizáciu majetku v systéme SAP.

17. 10. 2017

IMPLEMENTÁCIA MOBILNÉHO RIEŠENIA PRE SKLADY NA BÁZE SAP UI5

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r. o., odštepný závod Trenčianska Teplá, sa rozhodla zaviesť mobilné riešenie pre riadené sklady od spoločnosti ORIWIN.

28. 03. 2017

RIADENIE SKLADOVÝCH TOKOV V EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r. o.

Spoločnosť EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. sa ako papierenský veľkoobchodník dlhodobo zaviazala k inováciám. Zmena logistických procesov bola podporená aj implementáciou mobilného riešenia na platforme systému SAP.