Najčastejšie riešenia

Spoločnosť ORIWIN prináša svojim zákazníkom moderné a inovatívne riešenia podporujúce riadenie ich podnikových procesov.

Priemyselná výroba

 • vysoký stav zásob na skladoch a výrobných miestach – viazané veľké množstvo peňazí - transparentné dodávateľsko-odberateľské vzťahy (elektronická komunikácia)
 • náklady spojené s logistikou a manipuláciou s materiálom
 • zber údajov o výrobe v reálnom čase – ekonomické vyhodnotenie zákaziek
 • skrátenie doby od objednávky k doručeniu výrobku

Výroba potravín

 • sledovanie a trasovanie produktov od dodávateľa až k predajcovi
 • včasná distribúcia potravín zamedzujúca kazeniu potravín alebo zníženiu doby spotreby

Farmácia

 • označovanie a evidencia surovín a výrobkov
 • elektronická evidencia a sledovanie šarží od nákupu surovín až po distribúciu k predajcov

Štátna a verejná správa

 • riešenie neprepojenia jednotlivých agend - ručné prepisovanie dát, zložitý a zdĺhavý prístup k údajom v iných agendách
 • znižovanie nákladov na evidenciu a inventarizáciu majetku a zariadení
 • znižovanie vysokého podielu manuálnej práce pre vytváranie úradnej korešpondencie

Vysoké školy

 • znižovanie nákladov na evidenciu a inventarizáciu majetku a zariadení
 • automatizácia evidencie zapožičaných učebných pomôcok

Utility

 • vytvorenie komunikácie nesúrodých systémov a poskytovanie prehľadov o výkonnosti procesov v reálnom čase
 • minimalizovanie výpadkov a odstávok pri prevádzke sietí – nástroje pre riadenie údržby a mobilný zber údajov pri zásahu technikov priamo v teréne
 • včasné a presné informácie pre zákazníkov – web portál, aplikácie pre smart phones...