SAP Fiori

Sap fiori

SAP uvádza kolekciu intuitívnych aplikácií pre rôzne oblasti podnikového softvéru, ktoré bezproblémovo fungujú na stolových počítačoch, tabletoch a smartfónoch.

SAP Fiori zjednodušuje prácu s podnikovým softvérom.

  • Aplikácie SAP Fiori sú jednoduché a prinášajú intuitívne používateľské prostredie pre často využívané funkcie softvéru spoločnosti SAP na celej škále zariadení – od stolového počítača cez tablet až po smartfón.
  • Prvé vydanie SAP Fiori obsahuje 25 aplikácií pre najbežnejšie podnikové funkcie, ako je napríklad schvaľovanie krokov procesu, vyhľadávanie informácií a samoobslužné úlohy. Spoločnosť SAP nanovo definuje spôsob, akým podnikoví používatelia vykonávajú svoje každodenné úlohy. Vytvorila totiž intuitívnejší formát a ponúka používateľské prostredie podobné skúsenostiam, aké majú ľudia pri kontakte s technológiami v ich každodennom živote.
  • SAP Fiori je súborom aplikácií, ktoré sa dajú používať na mobilných zariadeniach i na stolových počítačoch s použitím prehliadačov, ktoré podporujú štandard HTML5. Využíva responzívny dizajn, čo je koncept tvorby aplikácií, ktoré sú prispôsobené typu zariadenia, na ktorom bežia, ale s jediným používateľským rozhraním. SAP Fiori môže byť nasadené mnohými spôsobmi – ako súbor aplikácií so spúšťaním z jedného miesta, alebo ako viacero samostatných webových aplikácií. Môžu byť tiež integrované do portálu SAP, prípadne portálov tretích strán. SAP Fiori možno tiež nakonfigurovať tak, aby bol možný prístup len k jeho určitej časti na základe používateľských úloh.


SAP Fiori zahŕňa aplikácie pre nasledujúce štyri používateľské smery:

       Manažér

       Zamestnanec

       Obchodný zástupca

       Nákupca

Tie konkrétne obsahujú schvaľovanie žiadosti o dovolenku, schvaľovanie cestovných nákladov, pracovný výkaz, výplatné pásky, tvorbu objednávok, zákaznícke faktúry a sledovanie objednávok. Úplný zoznam a ďalšie informácie nájdete na adrese: www.experience.sap.com/fiori

Kedy je pre Vás vhodné použiť SAP Fiori

  • potreba prevádzkovať podnikové aplikácie na rôznych zariadeniach, nie len na PC
  • vysoké nároky na “mobilizáciu” workflow pre zamestnancov a manažment, ktorí potrebujú konsolidované, intuitívne a ľahko používateľné rozhranie pre schvaľovancie procesy v celej organizácii. Schvaľovanie je potrebné riešiť aj mimo kanceláriu a PC
  • potreba možnosti upravovať a vytvárať aplikácie pre biznis funkcionalitu a rozširovanie mimo štandardnú vnútropodnikovú ponuku 

Dopady na Váš biznis

  • SAP Fiori umožňuje zamestnancom pracovať súčasne na desktopcoh, tabletoch alebo smartfónoch
  • pomocou 25 aplikácií zvyšuje spokojnosť používateľov a umožňuje rýchlejšie schvaľovanie a následne lepšie biznis rozhodnutia
  • SAP Fiori napomáha vyššej produktivite a znižovaniu nákladov spoločnosti
Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia