Procesná integrácia systémov

System process integration

Procesná integrácia systémov postavená na integračnej platforme pre rýchlu integráciu všetkých firemných a obchodných procesov v heterogénnom prostredí.

Pre zložité heterogénne prostredie poskytujeme riešenie procesnej integrácie systémov s komplexným návrhom komunikačnej architektúry, vrátane bezpečnosti a monitorovania prevádzky. Základom riešenia je integračná platforma SAP NetWeaver Process Integration (SAP NetWeaver PI). SAP NetWeaver PI je robustný nástroj, umožňujúci globálnu integráciu aplikácií na procesnej úrovni, ktorý je postavený na súčasných IT štandardoch.

SAP NetWeaver PI je možné použiť ako centrálnu integračnú platformu, cez ktorú môžu prebiehať všetky dátové toky organizácie. Práve takáto architektúra zabezpečí výrazné úspory na strane prevádzky a sprehľadní aktuálny stav rozhraní a systémov. Umožňuje uskutočňovať procesnú integráciu rôznych informačných systémov používaných v rámci organizácie, aj systémov partnerských organizácií. Je založená na otvorených štandardoch a poskytuje nástroje na monitorovanie a sledovanie celej prenášanej komunikácie.

Niektoré prínosy procesnej integrácie systémov:

  • redukuje náklady na integráciu, umožňuje opakované použitie existujúcich komponentov a integruje systémy SAP ako aj iných dodávateľov
  • minimalizuje náklady na integráciu existujúcich procesov vo vnútri aj mimo organizácie bez výrazných technických ohraničení
  • minimalizuje náklady na integráciu nových integračných procesov, a tým umožňuje spájať existujúce softvérové riešenia novým spôsobom, ktorý podporuje biznis procesy
  • výrazne zlepšuje procesné riadenie – umožňuje automatizovať procesy podľa unikátnych potrieb biznisu naprieč heterogénnymi systémami

 

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia