Mobilné sklady a expedícia

Mobilné sklady a expedícia

Mobilné riešenie pre podporu riadenia materiálových tokov pomocou čiarových kódov alebo RFID, integrované do skladového hospodárstva systému SAP.

Evidencia pohybu materiálu v podniku manuálnym zadávaním údajov cez klávesnicu priamo do obrazoviek systému SAP ERP je náročná, prácna a často nepresná. Na základe dlhoročných skúseností s mobilnými riešeniami na platforme systému SAP, spoločnosť ORIWIN vyvinula riešenie, ktoré umožňuje identifikovať materiály a riadiť materiálové toky využitím technológie čiarových kódov alebo RFID čipov v systémoch SAP. Systém úzko nadväzuje na štandardnú funkcionalitu skladového hospodárstva systému SAP ERP alebo SAP SCM.

Systém "Mobilné sklady a expedícia" podporuje všetky základné skladové operácie materiálového hospodárstva. Pomocou rádiových mobilných terminálov pracovníci v skladoch snímajú alebo zadávajú údaje potrebné pre vykonanie transakcií v systéme SAP. V podstatnej miere sa takto automatizuje zber dát pre informačný systém, ktoré sú potrebné pre riadenie a monitorovanie materiálových tokov v podniku v reálnom čase.

Systém mobilných skladov integrovaný do procesov systému SAP poskytuje zákazníkom nasledovné výhody:

  • dosiahnutie vysokej úrovne evidencie a riadenia skladových procesov
  • možnosť spätnej dosledovateľnosti výrobkov — traceability
  • zníženie chybovosti dodávok zákazníkom
  • použiteľnosť v rôznych prevádzkových a technologických podmienkach
  • možnosť ďalšieho rozširovania funkcionality
  • podpora rôznych typov mobilných terminálov so snímačmi čiarového kódu alebo RFID
  • rýchla implementácia systému
  • jednoduché ovládanie pre koncových používateľov
  • minimálne nároky na prevádzku a údržbu systému

 

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia