Inventarizácia majetku - FAIN
Teraz na Google Play   Stiahnuť QR kódy

 

Inventarizácia majetku - Fain

FAIN (Fixed Assets Inventory) je určený pre všetkých zákazníkov systému SAP ERP, ktorí používajú modul FI-AA alebo RE-FX pre evidenciu majetku a nehnuteľností. FAIN rozširuje štandardnú funkcionalitu systému SAP, podporuje označovanie a automatizuje proces inventarizácie majetku. FAIN uľahčí evidenciu a inventarizáciu majetku v systéme SAP ERP. Vo veľkej miere zníži riziko chybovosti zapríčinené ľudským faktorom pri evidencii majetku bez nutnosti akejkoľvek papierovej evidencie. Zber inventúrnych dát je vyriešený pomocou mobilných terminálov vybavených snímačom čiarových kódov alebo RFID.

FAIN je úzko naviazaný na štandardné objekty modulu SAP ERP investičný majetok (FI-AA) alebo správu nehnuteľností (RE-FX).

Jeho základné vlastnosti sú:

 • rozširuje funkcionalitu modulu FI-AA alebo RE-FX o nástroje pre označovanie majetku, tvorbu inventúrnych zoznamov, inventarizáciu, spracovanie zozbieraných údajov pri inventúre a presuny majetku (sťahovanie)
 • umožňuje tlač etikiet majetku a miestností zo systému SAP ERP
 • využíva štandardné SAP GUI rozhranie
 • aktualizácia údajov na kartách majetku v systéme SAP sa vykoná až po spracovaní a schválení zmien v systéme FAIN (hromadne alebo jednotlivo)
 • mobilný klient pre zber inventúrnych dát má jednoduché a intuitívne ovládanie (Finger-Touch), optimalizovaný výkon (až 60 000 majetkov v jednej dávke) a vysoké zabezpečenie prevádzky (systém aj zozbierané dáta sú ukladané na pamäťovú kartu)

Prínosy systému FAIN:

 • rozšírenie štandardnej funkčnosti systému SAP pre automatizovanú evidenciu investičného majetku
 • úspora času a zníženie chybovosti - zhromažďovanie dát pomocou mobilných zariadení schopných čítať čiarový kód
 • prehľad o umiestnení - pomocou FAIN je možné veľmi jednoducho udržiavať v systéme aktuálne údaje o hmotnom investičnom majetku
 • celoročné využitie pri presunoch majetku - zber dát cez mobilný terminál, import do SAP a následná aktualizácia kariet majetku
 • veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie mobilnej aplikácie (technológia Finger-Touch) - stačí jednoduché zaškolenie používateľov pred inventúrou
 • ochrana majetku - na označenie majetku sa môžu použiť špeciálne pečatiace etikety, ktoré nie je možné prelepiť na iný majetok
 • úspora nákladov na prevádzku - systém FAIN je plne integrovaný do SAP ERP; všetky dáta sú uchovávané a zálohované prostredníctvom tohto systému

 

Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia