Integrácia Finstat

Capture

Spoločnosť ORIWIN Vám v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Finstat prináša prepojenie obchodných údajov zo 14-tich dátových zdrojov, ako sú Obchodný vestník, Register účtovných závierok, Obchodný register, Register úpadcov, Živnostenský register, Register partnerov verejného sektora, Finančná správa, Sociálna poisťovňa a mnohé iné, priamo s dátami vo Vašom systéme SAP.

Integrácia Finstat a SAP Vám umožňuje pracovať v systéme SAP vždy s aktuálnymi údajmi o Vašich partneroch ako aj jednoducho monitorovať a posudzovať finančné zdravie Vašich obchodných partnerov, priamo vo Vašom informačnom systéme cez jedno rozhranie. 

Vaše obchodné a nákupné oddelenia majú k dispozícii aktuálne dáta, ktoré sa automaticky načítavajú pri bežných úkonoch do systému SAP. Môžete tak vytvárať a zakladať nových dodávateľov, odberateľov, objednávky a faktúry priamo v systéme SAP, s aktuálnymi údajmi. Detailné informácie o kritických udalostiach firiem: konkurzy, platobné rozkazy, dlhy a mnohé iné máte priamo vo svojom portfóliu obchodných partnerov.

Prínosy pre Vás:

  • Aktuálne informácie zo 14-tich rôznych zdrojov o Vašich obchodných partneroch, zákazníkoch a dodávateľoch máte priamo vo Vašom systéme SAP.
  • Pravidelným preverovaním obchodných partnerov zachytíte včas dôležité  zmeny a znížite tak riziko chybovosti a s tým spojených dodatočných nákladov.
  • Zjednodušené vyhľadávania a analýzy trhu a odvetví jednotlivých firiem na základe finančných ukazovateľov Vám ušetrí čas aj peniaze.
  • Získate komplexný prehľad o vývoji finančných ukazovateľov obchodných partnerov.
Máte záujem o tento produkt?
Napíšte nám.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Uživatel uděluje firmě Oriwins.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Povinné polia