O spoločnosti

ORIWIN je spoločnosť, ktorá ponúka rekonštrukciu, architektúru a podporu podnikových a manažérskych informačných systémov.

Pre našich zákazníkov sme nielen dodávateľom informačných technológií a služieb, ale predovšetkým partnerom, ktorý prináša inovatívne riešenia s dôrazom na vysokú pridanú hodnotu a rýchlu návratnosť investície.

O čo vlastne ide?

Už od roku 2003 vytvárame konkrétne riešenia tak, aby počítačové systémy, napríklad vo vašej firme, dodávali presné informácie a efektívne pomáhali pri vašom podnikaní bez zbytočného navyšovania nákladov, naopak s rýchlou návratnosťou investícií.

Nie je dôležité, či je projekt veľký alebo malý, vždy sa zameriavame na hľadisko vysokej kvality. Dodávka našich služieb podlieha striktným štandardom v súlade s metodikou globálneho partnerského programu SAP Active Quality Management. Kvalitu našej práce neustále monitorujeme a preverujeme.