Certifikáty

 

ORIWIN, s.r.o., je držiteľom niekoľkých certifikátov v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti a riadenia, preto sa zaväzuje dodržiavať POLITIKU IMS.

 

 

ISO  ISO 9001  ISO 14