List of the companies

ALIKA, a.s., Čelčice, CZ

BorsodChem-MCHZ, a.s., Ostrava, CZ

Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, SK

Česká pošta, s.p., Praha, CZ

EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r. o., Praha, CZ

Finančná správa SR, Bratislava, SK

ECCO, a.s., Martin, SK

Europapier Slovensko, s.r.o., Bratislava, SK

GS1 Slovakia, Žilina, SK

HARTMANN RICO, a.s., Veverská Bítýška, CZ

HBM Pharma, s.r.o., Martin, SK

HBSW, a.s., Dobrá Voda, CZ

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Brno, CZ

John Crane Sigma, a.s., Lutín, CZ

Karlovarské minerální vody, a.s., Karlovy Vary, CZ

KIA Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom, SK

Kofola Holding, a.s., Ostrava, ČR, SK

LEONI Cable Assemblies Slovakia s.r.o., Trenčianska Teplá, SK

LEONI Slovakia, spol. s r.o., Trenčín, SK

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica, SK

Metsa Tissue, a.s., Žilina, SK

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava, SK

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava, SK

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, SK

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, SK

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava, SK

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava, SK

Ministerstvo obrany SR, Bratislava, SK

MONDI Business Paper SCP, a.s., Ružomberok, SK

Národná banka Slovenska, Bratislava, SK´

OPEC International Fund for Development (OFID), Vienna, AT

Pôdohospodárska platobná agentúra SR, Bratislava, SK

Poděbradka, a.s., Poděbrady, CZ

Pražská energetika, a.s., Praha, CZ

PSL, a.s., Považská Bystrica, SK

REDA, a.s., Brno, SK

Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec, SK

SANOFI-SYNTHELABO, Sp. Z o.o., Rzeszów, PL

SEPS, a.s., Bratislava, SK

Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, SK

Sociálna poisťovňa, Bratislava, SK

SPP, a.s., Bratislava, SR

Stroje a mechanizmy, a.s., Bratislava, SK

Štátna pokladnica, Bratislava, SK

Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica, SK

Slovak Telekom, a. s., Bratislava, SK

Tatra banka, a.s., Bratislava, SK

TATRAVAGÓNKA, a.s., Poprad, SK

Tax Administration of the Republic of Slovenia, Ljubljana, SI

TERICHEM, a.s., Svit, SK

TRW–DAS, a.s., Dačice, CZ

TRW–Ventily, a.s., Dačice, CZ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, CZ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava, SK

Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Praha, CZ

VIENNA INSURANCE GROUP, Vienna, AT

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, CZ

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, SK

Waldquelle, Kobersdorf, AT

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, SK

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Olomouc, CZ

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Košice, SK

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, SK